Navigatie overslaan

Schoolkerk van Garmerwolde

De historische 13e-eeuwse kerk van Garmerwolde, met haar 16e-eeuwse gewelfschilderingen, de spectaculaire losstaande tentoonstellingstoren, het groene kerkterrein en het splinternieuwe ontvangstgebouw, is de eerste Schoolkerk van Nederland.

De Schoolkerk is een concept van de Stichting Oude Groninger Kerken, en vormt het brandpunt van haar educatieve activiteiten. De Schoolkerk biedt vanuit een veilig, positief en professioneel kader programma’s aan voor het primair en voortgezet onderwijs. In het weekend is de Schoolkerk geopend voor cultuurliefhebbers, toeristen en passanten.

Opening toren garmerwolde Ronny Benjamins 0251 280220 3267

De methode

De Schoolkerk biedt uitdagende programma’s, waarin leerlingen zélf aan zet zijn. We geven hun een stem, doen een beroep op hun empathie en verbeeldingskracht. Bij een bezoek aan de Schoolkerk faciliteren wij het groepsproces, we passen daarbij de I ASK-methode toe. Deze methode is ontwikkeld door het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Werkend vanuit I ASK, beschouwen we de gedachten en opmerkingen van de bezoeker, de leerling, als materiaal om mee te werken. Daardoor gaan we écht in gesprek.

De Schoolkerk is een plek waar geschiedenis, cultuur en levensbeschouwing centraal staan. Hier is de geschiedenis in al haar facetten zichtbaar en tastbaar. Dwars door de eeuwen heen, vanaf de middeleeuwen tot nu. De tentoonstellingstoren voegt daar een actuele laag aan toe, met hedendaagse verbeeldingen van feesten in design en spannende architectuur. Zo biedt de Schoolkerk ruimte voor reflectie en dialoog.

Vanuit de rijke leeromgeving ontstaan nieuwe vragen. Hoe was het vroeger, hoe is het nu? Hoe kijken we vandaag naar het leven, en naar elkaar? Wat is belangrijk voor jezelf, en wat voor een ander? Hoe geven we samen de toekomst vorm?

Schoolkerk 0251 171122 8986 s

Aansluiting bij de lespraktijk

De programma’s van de Schoolkerk sluiten aan bij onderwijscurricula. Programma’s kunnen onderdeel zijn van lessen over geschiedenis en erfgoed, of religie en levensbeschouwing, maar kunnen ook deel uitmaken van cultuuronderwijs, maatschappijleer of burgerschapsontwikkeling.